Neslyšný kočkopes tisková verze
úsporná tisková verze

Mikoláš Štrajt: Ohrady (úvodník)

Srovnávali nesrovnatelné! Každý, kdo někdy procházel rekonstrukcí, mi jistě potvrdí, jaký je to zážitek – objížďky, překližky bránící v cestě, hluk, prach a uzávěry. Ale jinak to nejde, stavba je stavba…


Povídky

Anna Benešová: Loď s odřeným bokem

Od té doby pro něj byla jedinou lodí v jeho životě. Až na jeden krátký moment, kdy zatoužil po krásně natřené sambě s širokými boky. Dlouho pak s ním kvůli tomu nemluvila. Stávalo se, že se při soulodění přitiskla k ruce jiného vodáka víc, než by se mělo. Bavilo ji, když se kvůli tomu čertil. V jejím nitru bylo však místo jen pro něj…

Magda Štrajtová: Ztraceno a zase nalezeno

Jednoho dne se mi stala nemilá věc. Ztratil jsem něco důležitého. Bohužel už nevím, co jsem ztratil, ale něco jo…

Mikoláš Štrajt: Míša a Medvědovi

Paní Medvědová vystoupila a otevřela vrata. Pan Medvěd vjel na pozemek, zlámal autem rostliny na zarostlé cestičce. Od minulého podzimu tu nebyli…

David Hromádka: Hana Potěr a kořen rovnice

Žena se ještě na dítě se zájmem zahleděla, prohlásila, že „její sláva hvězd se bude dotýkat,“ a odstrčila mu z čela ofinu, která zakrývala mateřské znaménko ve tvaru zlomkové čáry. Byla to Hana Potěr, dcera čísel.

Jana Nagyová: Proroctví Nott Ell

Enyra se k ní ve větru doslova připlazí a zastaví se těsně u jejího obličeje. „Něco pro mě uděláš, dám ti tři úkoly, když je splníš, pustím ho.“ „Ne, Velso, to nemůžeš. Ty úkoly jsou…,“


Úvahy

David Hromádka: Myšlenky s ručením omezeným II

Pravda je krásná uvnitř, lež na povrchu.

Mikoláš Štrajt: Historie a historky

Trpěl Napoleon „napoleonským komplexem“ ze své výšky? Měl Hitler jen jedno varle? …

Mikoláš Štrajt: Nálepka na dveřích

Ale není to jen tak obyčejná optika. Tahle optika je totiž, jak říká nálepka na vchodových dveřích, „gay friendly“. To mi začalo vrtat hlavou.


Knihovnička Neslyšného kočkopsa

Božena Němcová: Ženám českým

Nejen muž buď hrdý na to,
že dá všecko pro svou vlast;
vzhůru, ženy! my též chceme
na oltář svou oběť klást.


Neslyšný kočkopes | podzim 2014 | www: kockopes.tumblr.com
Redakční rada: David Hromádka a Mikoláš Štrajt | Redakční e-mail: neslysny.kockopes@gmail.com
Ilustrace: Dominika Izáková | Korektury: David Hromádka | Sazba: v programu LATEX David Hromádka
Neslyšný kočkopes je šířen pod licencí CC-BY-SA (Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ).
Můžete ho šířit a dále upravovat, pokud uvedete autory a zachováte licenci.