obsah čísla | následující článek »


Obálka čísla.

Neslyšný kočkopes | léto 2014 | www: kockopes.tumblr.com
Redakční rada: David Hromádka a Mikoláš Štrajt | Redakční e-mail: neslysny.kockopes@gmail.com
Ilustrace: Dominika Izáková | Korektury: David Hromádka | Sazba: v programu ConTeXt Mikoláš Štrajt
Neslyšný kočkopes je šířen pod licencí CC-BY-SA (Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko ).
Můžete ho šířit a dále upravovat, pokud uvedete autory a zachováte licenci.


obsah čísla | následující článek »